SCHEIDEN EN DE WONING

Als u getrouwd bent in gemeenschap van goederen is de eigen woning van u beiden. Dit geldt ook voor de hypotheek. Als u gaat scheiden zijn er globaal twee opties: de woning verkopen of de ander uitkopen. 

Woning verkopen

Als u besluit om de woning te verkopen, zal de hypotheek worden afgelost. De overwaarde is voor u beiden. Als er geen overwaarde op het huis zit maar een tekort, zal dit ook voor uw beider rekening zijn. Bij een verkoop zal dit tekort ‘op tafel’ moeten komen.

De ander uitkopen

Als één van u het financieel redt om in de woning te blijven wonen, dient de ander te worden uitgekocht. De overwaarde wordt vastgesteld (het huis moet worden getaxeerd) en de helft ervan wordt aan de ander uitbetaald. Degene die in de woning blijft kan als het mogelijk is, de hypotheek aanpassen om deze betaling te financieren.

Tijdelijk in de koopwoning blijven wonen

Als u nog geen beslissing wilt nemen, kan één van u tijdelijk in de woning blijven wonen. Er dienen dan duidelijke afspraken te worden gemaakt over de kosten, het onderhoud en dergelijke. U kunt afspreken dat u over bijvoorbeeld één of twee jaar samen opnieuw gaat bekijken wat u met de woning gaat doen.

De regels van de bank en de spelregels van de belastingdienst kunnen van invloed zijn op bovenstaande  keuzes. Dit is de reden dat wij samenwerken met financieel experts.

Huurwoning

Als u een huurwoning heeft, die op uw beider naam staat, is het van belang om te informeren bij de woningbouwvereniging of u in de woning kunt blijven, dit kan afhangen van de voorwaarden die zij hanteren. Ook het krijgen van huurtoeslag kan hierbij van belang zijn.