10231949_ml.jpg

AN DE WITTE MEDIATION & COACHING

Als samen het gesprek aangaan niet meer lukt. Als boosheid, teleurstelling, pijn en verdriet de communicatie beheersen. Als alles 'gedoe' oplevert. Maar ook als de communicatie wel goed verloopt tussen u beide en u tot oplossingen wilt komen of gekozen oplossingen goed wilt laten vastleggen, kan externe hulp in de vorm van een coach of mediator een uitkomst zijn. Ik vervul deze rol graag. Ik ben werkzaam op het gebied van scheidingsmediation, relatietherapie/-coaching en familiemediation.

MfN scheidingsmediator / relatiemediator / rechtbankmediator

Mediation werkt! Niet alleen door de aanmerkelijk lagere kosten dan bij een juridische procedure, maar ook doordat alles wat besproken wordt onder de geheimhouding valt. U kunt vrijuit praten, ook als de mediation uiteindelijk niet slaagt. De oplossing wordt bovendien door uzelf gekozen waardoor er draagkracht is om deze in de praktijk te brengen. Dit is belangrijk als u samen verder wilt (moet) als ouders. Tot slot is mediation vrijwillig. U wordt niet gedwongen om deel te nemen. U moet wel bereid zijn actief mee te werken aan het vinden van een oplossing. Vrijwillig dus, maar niet vrijblijvend.

Kindercoach voor scheidingskinderen

Als kindercoach begeleid ik kinderen zowel tijdens als na de scheiding. Kinderen krijgen een centrale en speciale plaats in de mediation of een coachingstraject. Ik voer gesprekken met hen over (de gevolgen van) de scheiding en hun wensen en gedachten. Dit kan samen met broers en zussen zijn, maar ook individueel.

Scheidingscoach

Bent u op een punt aangekomen met uw ex-partner dat de communicatie niet lekker loopt of zelfs escaleert? Zijn er strubbelingen die iedere keer terugkeren? Kan (een van) u de scheiding geen plekje geven waardoor oud zeer de boventoon voert? Samen kijken we naar uw communicatiepatronen en interactie. Stap voor stap werken we toe naar een betere en constructievere manier van met elkaar omgaan, zodat u (weer) rust vindt met elkaar en in het ouderschap.