kinderen

KINDEREN EN SCHEIDEN

Voor kinderen is de scheiding van hun ouders een zeer ingrijpende gebeurtenis. Gemiddeld 70.000 kinderen per jaar krijgen de verdrietige boodschap dat hun ouders uit elkaar gaan. Het is belangrijk dat kinderen centraal staan in het scheidingsproces. Er dienen goede afspraken gemaakt te worden over hoe het nu verder gaat.

Wat moet er minimaal worden geregeld?
Als u samen het ouderlijk gezag heeft over uw minderjarige kinderen dient u een ouderschapsplan op te stellen. U dient minimaal afspraken te maken over de zorg voor de kinderen, het betalen/ontvangen van kinderalimentatie en hoe u met uw ex-partner communiceert en hem/haar informeert over de kinderen.

Hoe vertellen we het de kinderen?
Tijdens een mediation komt ook aan de orde hoe u de kinderen het beste kunt vertellen over de relatiebreuk. U krijgt waardevolle tips en handige aanwijzingen voor de ondersteuning van de kinderen. Deelname van de kinderen aan een KIES gesprek kan een belangrijk onderdeel zijn van het omgaan met de scheiding. De keuze hiervoor ligt uiteraard bij u.

Bekijk hier enkele filmpjes over kinderen van gescheiden ouders.