17656690_ml.jpg

KOSTEN MEDIATION

Mijn honorarium bereken ik op basis van een vast uurtarief. Ik houd een urenoverzicht bij dat ik na iedere bijeenkomst aan u toestuur, zodat u altijd op de hoogte bent van de tijd die er is besteed.

Verzekering en vergoeding
Zorgverzekeraars vergoeden een formele mediation over het algemeen niet. Een rechtsbijstandverzekering (zoals DAS) kan soms wel mediation vergoeden. Mediation valt niet in het standaard pakket, maar als u er voor verzekerd bent, kan de vergoeding aardig oplopen. Het is verstandig om dit bij uw verzekeraar na te vragen.

Gesubsidieerde mediation
In Nederland bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van gesubsidieerde rechtsbijstand. Wanneer uw inkomen in het peiljaar lager is dan een wettelijk vastgesteld bedrag, kunt u een beroep doen op gesubsidieerde rechtshulp, ook wel 'een toevoeging' genoemd. An de Witte Mediation staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en kan dergelijke toevoegingen voor u aanvragen. U kunt op de website van de Raad voor Rechtsbijstand controleren of u recht heeft op een toevoeging.

Inschakelen van deskundigen
Mochten er tijdens de gesprekken deskundigen ingeschakeld moeten worden, zoals een notaris, advocaat, fiscalist of financieel adviseur dan bespreek ik dit van te voren met u. Deze kosten zijn voor uw rekening. Ik heb nauwe samenwerkingen met advocaten en financieel experts.

Mocht u vragen hebben over de kosten of mijn werkwijze, vult u dan het het Contactformulier in of stuur vrijblijvend een e-mail naar info@andewitte.nl.

KOSTEN RELATIETHERAPIE / COACHING

Mijn honorarium bereken ik op basis van een vast uurtarief.  Ik maak een overzichtelijk urenoverzicht voor u waardoor u te allen tijde weet hoeveel uren er besteed zijn. De kosten bestaan voornamelijk uit de gesprekstijd. Na iedere bijeenkomst ontvangt u een factuur via de e-mail.

Verzekering en vergoeding
Voor relatietherapie of coaching bestaat geen vergoeding vanuit de basisverzekering, omdat dit niet onder eerstelijns psychologische zorg of Generalistische Basis GZZ valt. Alleen als de relatietherapie onderdeel is van de behandeling van een psychische stoornis, vergoedt de basisverzekering de relatietherapie. Dit is de reden dat An de Witte Mediation & Coaching niet is aangesloten bij een van de verzekeraars.