CONVENANT OPSTELLEN

Als u gaat scheiden, moeten u en uw partner samen afspraken maken. Deze afspraken worden vastgelegd in een (echt)scheidingsconvenant. Dit is een schriftelijke overeenkomst over zaken als de alimentatie, de boedelverdeling, de woning en het pensioen. Een convenant is pas rechtsgeldig bij tussenkomst van een advocaat of notaris.

Als u minderjarige kinderen heeft, moet u een ouderschapsplan opnemen in het convenant. Het convenant en ouderschapsplan horen bij het verzoekschrift tot echtscheiding. Als u het eens bent over de inhoud van het convenant, kunt u een gezamenlijk echtscheidingsverzoek indienen. Hiermee kan de echtscheidingsprocedure worden afgerond.

Inhoud van het scheidingsconvenant

An de Witte Mediation & Coaching stelt het convenant voor u op, zodat u er zeker van bent dat uw afspraken juridisch, financieel en fiscaal in orde zijn. In het convenant komende de volgende onderwerpen in ieder geval aan bod:

  • ouderschapsplan

  • verdeling van het vermogen

  • woning en overwaarde of restschuld

  • afwikkeling huwelijkse voorwaarden (indien van toepassing)

  • pensioenen

  • afspraken over alimentatie

Samenwonend

Ook als u samenwonend bent en uit elkaar gaat is het opstellen van een convenant verstandig. U zet dan op een rij wat u gezamenlijk bezit en wie wat toebedeeld krijgt. Dit voorkomt onduidelijkheid en is vaak ook nodig voor bv de notaris of verhuurder als een van de twee partijen in de woning blijft wonen.