Kinderen met koffertje.jpg

OUDERSCHAPSPLAN

Sinds de wet Bevordering Voortgezet Ouderschap en Zorgvuldige Scheiding van 1 maart 2009 zijn ouders die uit elkaar gaan verplicht om een ouderschapsplan te maken. In het ouderschapsplan worden alle afspraken over uw kinderen vastgelegd. Dat doen we zo gedetailleerd mogelijk. U wilt immers weten waar u aan toe bent, nu en in de toekomst.

Schriftelijke overeenkomst

Een ouderschapsplan is een schriftelijke overeenkomst tussen ouders (met minderjarige kinderen) die gaan scheiden. Het maakt onderdeel uit van het verzoek tot echtscheiding. In dit verzoekschrift tot echtscheiding dient u ook te vermelden hoe u de kinderen bij het opstellen van het ouderschapsplan hebt betrokken. Omdat het ouderschapsplan gaat over uw kinderen vinden wij het belangrijk ook hun mening te horen. Tijdens de KIES groep praten we met kinderen over de scheiding en de zorgverdeling. Zij kunnen input leveren over de invulling van het ouderschapsplan. Uiteraard bepaalt u als ouders uiteindelijk de daadwerkelijke afspraken, maar u kunt de wensen van uw kinderen hier in meenemen.

Inhoud ouderschapsplan

In een ouderschapsplan staan (praktische) afspraken en uw verantwoordelijkheden als ouders. Er dienen minimaal de volgende zaken in te worden opgenomen:

  • Uitoefening van het gezag;

  • Bij wie de kinderen worden ingeschreven (adres GBA);

  • Zorgregeling;

  • Wijze waarop u elkaar informatie verschaft en raadpleegt bij zaken die te maken hebben met de kinderen;

  • Kosten van verzorging en opvoeding.