Kinderen met koffertje.jpg

OUDERSCHAPSPLAN

Sinds de wet Bevordering Voortgezet Ouderschap en Zorgvuldige Scheiding van 1 maart 2009 zijn ouders die uit elkaar gaan verplicht om een ouderschapsplan te maken. In het ouderschapsplan worden alle afspraken over uw kinderen vastgelegd. U wilt immers weten waar u aan toe bent, nu en in de toekomst.

Schriftelijke overeenkomst
Een ouderschapsplan is een schriftelijke overeenkomst tussen ouders (met minderjarige kinderen) die gaan scheiden. Het maakt onderdeel uit van het verzoek tot echtscheiding. In dit verzoekschrift tot echtscheiding dient u ook te vermelden hoe u de kinderen bij het opstellen van het ouderschapsplan hebt betrokken. Omdat het ouderschapsplan gaat over uw kinderen vind ik het belangrijk ook hun mening te horen. Desgewenst praat ik dan ook met uw kinderen over de scheiding en de zorgverdeling. Zij kunnen input leveren over de invulling van het ouderschapsplan. Uiteraard bepaalt u als ouders uiteindelijk de daadwerkelijke afspraken, maar u kunt de wensen van uw kinderen hier in meenemen.

Inhoud ouderschapsplan
In een ouderschapsplan staan (praktische) afspraken en uw verantwoordelijkheden als ouders. Er dienen minimaal de volgende zaken in te worden opgenomen:

  • Uitoefening van het gezag;

  • Bij wie de kinderen worden ingeschreven (adres BRP);

  • Zorgregeling;

  • Wijze waarop u elkaar informatie verschaft en raadpleegt bij zaken die te maken hebben met de kinderen;

  • Kosten van verzorging en opvoeding.

Herziening (co-)ouderschapsplan
Een ouderschapsplan is deels een momentopname. De kinderen worden groter, uw persoonlijke situatie wijzigt wellicht en ook uw inzichten kunnen veranderen. Ik heb een ruime ervaring in het herzien van ouderschapsplannen. Samen kijken we welke onderdelen een nieuwe invulling behoeven. De nieuwe afspraken zet ik voor u in een herziene versie van het ouderschapsplan of een volledig nieuw ouderschapsplan.