Verroest hek met verroeste ketting.jpg

MEDIATION ALS ALTERNATIEVE OPLOSSING

Mediation wordt steeds vaker toegepast. Onder begeleiding van een neutrale en onafhankelijke derde, werkt u samen met de wederpartij aan een aanvaardbare oplossing. Mediation doet recht aan alle deelnemers.

Hoe eerder, hoe beter!
Als het samen oplossen van een conflict/situatie geen optie meer is, kunt u er voor kiezen het geschil voor de rechter te brengen. Een zwaar middel dat niet altijd het onderliggende gevoel of belang wegneemt. Bovendien is daar slechts één winnaar. Mediation kan een goed (en sneller en goedkoper) alternatief zijn.

Het duurt soms een tijd voordat een conflict zich openbaart of zo wordt benoemd. Hoe eerder een conflict wordt aangepakt, hoe groter de kans dat er voor alle betrokkenen een goede oplossing wordt gevonden. Als mediator kan ik u hierbij helpen.

Zelf werken aan een oplossing
Bij mediation werkt u zelf aan een oplossing die het belang van beide partijen dient. De taakverdeling is helder: u bent verantwoordelijk voor de inhoud en de oplossing, ik voor het communicatie- en mediationproces.

Vrijwilligheid
Mediation is vrijwillig. U kiest er zelf voor om aan de mediationtafel plaats te nemen. Ik kan (en wil) u hier niet toe dwingen. Het is van belang dat partijen bereid zijn samen te zoeken naar een oplossing. Vrijwilligheid is geen vrijblijvendheid. Zonder dit commitment kan de mediation niet starten.

Vertrouwelijkheid
In een conflict is het vertrouwen vaak ver te zoeken. Vertrouwelijkheid is belangrijk bij mediation. Tijdens de mediation werken we aan het herstellen van dit vertrouwen. Alles wat er tijdens de mediationgesprekken wordt besproken, valt onder de geheimhouding. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet alleen voor u, maar ook voor mij als mediator.