Drie paar handen vastgebonden in de lucht.jpg

STIEFCOACH - HULP VOOR SAMENGESTELDE GEZINNEN

Tegenwoordig is één op de tien gezinnen een samengesteld gezin. Het aantal stiefgezinnen is in Nederland ongeveer 184.000. Door de complexe gezinssituatie valt twee derde van deze gezinnen binnen enkele jaren weer uiteen. Handvatten om van uw nieuwe gezin een succes te maken zijn dan zeer welkom.

Het samengestelde gezin
Een samengesteld gezin ontstaat vaak vanuit een verlieservaring: een echtscheiding of overlijden van een partner. Dit heeft veel impact op het leven van u en uw kind(eren). Als u opnieuw iemand ontmoet waarmee u uw leven wilt delen, heeft deze partner mogelijk (ook) kinderen. Een samengesteld gezin of stiefgezin is een hele uitdaging. Hoe legt u een stabiele basis onder dit nieuwe leven? Wat zijn de typische valkuilen waarmee u als stiefouder te maken krijgt? En hoe biedt u mogelijke problemen in de nieuwe gezinssituatie het hoofd? Ik leer u hoe u het beste met uw partner, zijn/haar eventuele kinderen, uw eigen kinderen en eventuele ex-partners kunt omgaan en communiceren. Voor de kinderen is het belangrijk dat de communicatie binnen het nieuwe gezin goed loopt, maar ook dat het contact met uw ex-partner goed is en blijft.

Doel
Als stiefcoach help ik u bij het opstarten of nieuw leven inblazen van uw samengestelde gezin, zodat uw verwachtingen juist zijn en de dynamiek, de communicatie en loyaliteiten voor iedereen inzichtelijk worden.

Fusie van twee gezinnen: stiefouderschapsplan
Het samenvoegen van twee gezinnen wordt wel eens vergeleken met het fuseren van twee bedrijven: het is complex en er spelen verschillende dynamieken en loyaliteiten (bijvoorbeeld t.o.v. de (ex-)partner, de biologische ouder en stiefkinderen) een rol. Het is daarom belangrijk om rekening te houden met elkaars wensen en verwachtingen, ook die van de kinderen. Een stiefouderschapsplan kan hierbij een goed hulpmiddel zijn.
Sinds 2009 is een ouderschapsplan verplicht voor alle ouders die uit elkaar gaan. Hierin staan afspraken over de opvoeding en verzorging van de minderjarige kinderen. Als u een stiefgezin heeft, kan het zijn dat u te maken heeft met 2 ouderschapsplannen: die van uzelf en uw ex-partner en die van uw nieuwe partner en zijn/haar ex-partner. De afspraken binnen een stiefgezin worden vaak bepaald door de afspraken uit die ouderschapsplannen. Hoe kunt u er voor zorgen dat de afspraken binnen uw stiefgezin niet ondersneeuwen? Een stiefouderschapsplan kan u hierbij helpen.: een plan waarbij oude en nieuwe afspraken samenkomen en waarbij u en uw nieuwe partner en de kinderen (als zij hier de leeftijd voor hebben) samen nadenken over afspraken die in het nieuwe gezin het beste werken.