MEEST GESTELDE VRAGEN OVER MEDIATION

Als u nog niet bekend bent met mediation hebt u wellicht een aantal vragen. Hieronder heb ik de meest gestelde vragen uit mijn praktijk voor u op een rijtje gezet. Mocht uw vraag er niet tussen zitten, neem dan gerust contact met mij op.

Hoe lang duurt een mediation?
Een mediationbijeenkomst neemt over het algemeen anderhalf uur in beslag. Gemiddeld zijn er twee tot vier bijeenkomsten nodig om tot het eindresultaat te komen. Dit hangt af van de problematiek en de wens van partijen. Soms verloopt het sneller als u zelf al veel heeft uitgewerkt. Ik werk voortvarend en efficiënt. Er wordt geen onnodige tijd verspild. Mijn stijl van werken is dat u in handen houdt wat u kunt en wilt. Mediation maakt dingen mogelijk, maar u doet het!

Wat kost het?
Mijn honorarium bereken ik op basis van een vast uurtarief. In scheidingsmediation is het gebruikelijk dat de partijen de kosten gelijkelijk verdelen. Het staat u echter vrij om hier andere afspraken over te maken. Omdat iedere zaak anders is, is een offerte maatwerk. Soms zoeken partijen veel zelf uit en een andere keer is er meer begeleiding gewenst. In het geval het om een scheiding gaat, kunt u ook kiezen voor een scheidingspakket bestaande uit 6 modules. U betaalt dan alleen de modules die op u van toepassing zijn. Ik bereken dan een vaste prijs. Geen verrassingen dus over wat een traject u zal gaan kosten.

Hoe weet ik of er een 'klik is?
Om er zeker van te zijn dat ik de juiste mediator/coach voor u ben, hanteer ik een kosteloos oriënterend gesprek van 20-30 minuten, meestal telefonisch. In dit kennismakingsgesprek licht ik mijn werkwijze toe en ga ik nader in op de mediationprocedure. Als beide partijen er het juiste gevoel bij hebben, starten we met de mediation. Dit begint met het ondertekenen van een mediationovereenkomst.

Kom ik in aanmerking voor gesubsidieerde mediation?
In Nederland bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van gesubsidieerde rechtsbijstand. Wanneer uw inkomen in voorgaande jaren lager is dan een wettelijk vastgesteld bedrag, kunt u een beroep doen op gesubsidieerde rechtshulp, ook wel een toevoeging genoemd. Ik kan deze toevoeging voor u aanvragen. Kijk op de pagina van de Raad voor Rechtsbijstand of u recht heeft op die subsidie.

Wat als er deskundigen bij de mediation worden betrokken?
Mochten er tijdens de gesprekken deskundigen ingeschakeld moeten worden, zoals een notaris, advocaat, psycholoog, fiscalist of financieel adviseur dan overleg ik dit van te voren met u. De kosten hiervan zijn voor uw rekening. Ik heb nauwe samenwerkingen met advocaten en financieel experts. Uiteraard kunt u ook zelf deskundigen inschakelen om u achter de schermen met raad en daad bij te staan.

Mocht u vragen hebben over de kosten of mijn werkwijze, vul dan het het Contactformulier in of stuur een mail naar info@andewitte.nl.