WERKWIJZE SCHEIDINGSBEGELEIDING

In het begeleiden van kinderen werk ik met een combinatie van methodes. Ik ben opgeleid bij het Expertise Centrum Kind en Scheiding. Zij hebben de KIES-methode ontwikkeld. KIES staat voor Kinderen in Echtscheiding Situatie. Het is een hulpprogramma in spel- en praatvorm dat in 2003 is ontwikkeld. Het is bedoeld voor kinderen van 5 tot 18 jaar waarvan de ouders gescheiden zijn of in scheiding liggen. Kinderen krijgen handvatten hoe ze om kunnen gaan met de scheiding en alle veranderingen die daarbij komen kijken.

Mijn ervaring is dat kinderen na de coachgesprekken:

  • Beter kunnen omgaan met de situatie

  • Hun problemen makkelijker kunnen bespreken

  • Een betere communicatie hebben met hun ouders

  • Lekkerder in hun vel zitten

Coachingstraject
Kinderen leren tijdens de coaching hoe ze om kunnen gaan met de scheiding en alle veranderingen die daarbij komen kijken. Ook ouders worden er bij betrokken door middel van een informatiegesprek. Tijdens een gesprek kan het kind zijn/haar emoties uiten en krijgt het handvatten hoe het kan omgaan met de scheiding. Tijdens en na de scheiding kan dit een grote steun zijn voor kinderen. Ze leren afscheid te nemen van de oude situatie en de nieuwe te integreren in hun leven.

Informatie vooraf en terugkoppeling achteraf voor ouders
Voor aanvang van de gesprekken met de kinderen is er met u als ouder een informatief gesprek (veelal telefonisch) waarin ik toelicht wat we gaan doen en waarin u beiden toestemming geeft. Als registermediator heb ik een geheimhoudingsplicht. Die geheimhoudingsplicht heb ik ook in mijn hoedanigheid als kindercoach in de gesprekken met kinderen. Zij kunnen in alle vrijheid vertellen wat hen bezighoudt. Aan het eind van de gesprekken bepalen zij welke informatie ik met u mag bespreken. Uiteraard hoeven de kinderen zelf niets geheim te houden. Zij zijn vrij om alles wat er wordt besproken met u te delen.

Interesse?
Heeft u interesse of nog vragen? Mail dan naar info@andewitte.nl of vul het contactformulier in.

VillaPinedo
Laat uw kind ook de website van Villa Pinedo zien. Deze website is een platform speciaal voor kinderen en jongeren van gescheiden ouders. Ze kunnen hier ervaringen uitwisselen, blogs van andere kinderen lezen, een buddy aanvragen en eventueel hun eigen verhaal delen. Ook ouders vinden hier veel nuttige informatie.