FAMILIEMEDIATION

Als familiemediator begeleid ik conflicten binnen families of binnen een gezin. U kunt hierbij denken aan verstoorde familieverhoudingen tussen (schoon)ouders en hun kinderen, tussen broers en zussen of tussen andere familieleden. Ook partnerproblematiek en conflicten tussen ex-partners over bijvoorbeeld het (niet nakomen van een) afspraken uit bv een ouderschapsplan horen hierbij.

De principes van mediation

In een familiemediation gelden dezelfde uitgangspunten van mediation. We starten met een mediationovereenkomst en de principes van vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en neutraliteit en onpartijdigheid van de mediator. Het doel bij familiemediation is het oplossen van een specifiek en afgebakend conflict/familieruzie, zodat mensen daarna weer met elkaar door 1 deur kunnen. Het ontlopen van elkaar treft namelijk niet alleen jezelf, maar ook de rest van het gezin of de familie. Stap voor stap werken we aan het (her)winnen van het vertrouwen.

Meerdere partijen aan tafel

Bij mediation zijn er over het algemeen twee partijen. Bij familiemediation is dat aantal vaak hoger. Zo komt het voor dat ouders en kinderen gezamenlijk meedoen. Daarnaast kunnen er gesprekken afzonderlijk plaatsvinden tussen een partij en de mediator. Door middel van mediation kan er een goed fundament gelegd worden voor een vernieuwde familierelatie.